Tăng giảm font chữ:

Chính phủ yêu cầu dời cơ sở dùng hóa chất độc hại ra khỏi đô thị

Ngày 11/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019 với nhiều yêu cầu trọng tâm.
cơ sở sản xuất sử dụng hóa chất độc hại
Chính phủ yêu cầu dời cơ sở dùng hóa chất độc hại ra khỏi đô thị (Ảnh minh họa)

Theo đó, để chủ động phối hợp xử lý những vướng mắc, bất cập, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, Chính phủ yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Rà soát, thống kê, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và đẩy nhanh việc di dời các cơ sở này ra khỏi đô thị hoặc khu dân cư tập trung;

- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có giải pháp căn cơ, đồng bộ về môi trường đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và các công trình truyền tải điện; nghiên cứu, xây dựng cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới truyền tải điện;

- Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các trường đại học;

- Quản lý chặt chẽ thông tin báo chí, xử lý nghiêm các trường hợp báo chí đưa tin sai sự thật…


Nguyễn Hương
Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ: