Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/5/2019 vừa qua.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tối đa 7 năm (Ảnh minh họa)


Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng đủ điều kiện được vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ) với thời hạn không quá 07 năm.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại (so sánh lãi suất của 04 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ).

Mức cho vay với mỗi dự án, phương án tối đa 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án.

Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Thùy Linh
Chủ đề: doanh nghiệp nhỏ và vừa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Loading...
Quang cao