Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

(LuatVietnam)  Ngày 16/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý Nhà nước về việc làm.

Trong đó, Luật này chỉ rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động sẽ được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. Riêng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người khuyết tật sẽ được ưu tiên vay vốn với mức lãi suất thấp hơn.

Để được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hơp, hộ kinh doanh phải có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; có bảo đảm tiền vay. Người lao động được vay vốn nếu có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án và cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh ngoài việc được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, còn được hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm; miễn, giảm thuế theo quy định để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm tại chỗ cho người lao động ở khu vực nông thôn; người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc học nghề trình độ sơ cấp ở cơ sở đào tạo nghề cũng được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục