Doanh nghiệp được tự in thẻ an toàn lao động

(LuatVietnam) Ngày 28/12/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Xem thêm: Luật An toàn vệ sinh lao động và 8 điểm đáng chú ý năm 2018
Theo đó, thẩm quyền in và phát hành thẻ an toàn lao động trước đây thuộc quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì nay được giao cho người sử dụng lao động in và quản lý; chỉ trừ trường hợp người sử dụng lao động không thể tự in được thẻ an toàn lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.
 
Hàng năm, cơ sở sử dụng lao động cũng phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý, theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
 
Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2012.
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục