Doanh nghiệp được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

(LuatVietnam) Theo Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 85) và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (Nghị định 100), từ ngày 01/01/2011, tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế.
Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về khai thuế thu nhập cá nhân trong Nghị định 100. Cụ thể, việc khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng áp dụng với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với: thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; hồ sơ khai thuế tháng là tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Khai thuế quý áp dụng với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương thức kê khai. Khai thuế theo quý cũng áp dụng với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập hàng tháng có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thuế thấp hơn 05 triệu đồng.
 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai quyết toán thuế năm đối với các khoản thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ khác (nếu có). Khai quyết toán thuế năm cũng áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc có yêu cầu hoàn thuế, bù trừ thuế vào kỳ sau.
 
Thêm vào đó, Nghị định lần này cũng sửa đổi, bổ sung 25 quy định trong Nghị định 85. Trong đó, đáng chú ý có quy định khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tạị Điều 10 Nghị định 85 bao gồm: khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (quy định trước đây không gắn việc khai thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt vào hồ sơ hải quan).

Hình thức khai thuế khấu trừ và nộp thay cho các hãng vận tải nước ngoài trước đây không được quy định thì nay Chính phủ yêu cầu tổ chức làm đại lý vận tải hoặc đại lý giao nhận hàng hóa vận chuyển cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Bổ sung Điều 27A trong đó quy định tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự tin chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể điều kiện được tự tin chứng từ khấu trừ, mẫu chứng từ, việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ tự in.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về: Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; các trường hợp được gia hạn thuế; các trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp; các trường hợp thuộc diện phải kiểm tra thuế…
 
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011. 
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở

Yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở

Yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở

Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.