Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019 vừa qua.
doanh nghiệp có nhiều lao động nữ
Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ (Ảnh minh họa)


Theo đó, căn cứ vào nguồn lực, chương trình hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước như sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng nhiều lao động nữ;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật;

Lưu ý: Doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước thì được ưu tiên hỗ trợ trước.

Trong đó, hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ gồm:

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (theo mẫu);

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét thông báo bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nếu không đồng ý hỗ trợ chi phí thì phải nêu rõ lý do vì sao.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.


Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục