Từ 1/7/2019, chỉ có 5 định mức cho hoạt động quy hoạch

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch.

Định mức cho hoạt động quy hoạch
Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch (Ảnh minh họa)


Theo đó, định mức quy định tại Thông tư này là mức tối đa để thực hiện các nội dung công việc trong hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch.

Định mức cho hoạt động quy hoạch bao gồm 05 loại định mức:

- Định mức cho hoạt động trực tiếp (lập quy hoạch tổng thể, không gian biển, sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành chuẩn, vùng chuẩn và tỉnh chuẩn);

- Định mức cho hoạt động gián tiếp (lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, thẩm định; quyết định, phê duyệt, công bố quy hoạch; khảo sát thực tế và quản lý chung);

- Định mức cho lập hợp phần quy hoạch, xây dựng nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch;

- Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược;

- Định mức cho hoạt động điều chỉnh quy hoạch.

Định mức cho quy hoạch mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở ngành chuẩn, vùng chuẩn, tỉnh chuẩn.

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

>> 
Dự thảo quy hoạch phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư​

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục