3 điều kiện sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp

Việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021.

Khoản 1 Điều 14 Thông tư này nêu rõ, sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

3 điều kiện sinh viên xét và công nhận tốt nghiệp
3 điều kiện sinh viên xét và công nhận tốt nghiệp​ (Ảnh minh họa)

Khi có đủ các điều kiện nêu trên, sinh viên sẽ được hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

Hạng tốt nghiệp của sinh viên sẽ được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa. Đặc biệt, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc các trường hợp sau đây:

- Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

- Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2021.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục