Thay đổi điều kiện đăng ký thường trú tại nhà thuê từ 01/7/2021

Luật Cư trú năm 2020 số 68/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020 đã thay đổi nhiều quy định về việc quản lý cư trú của công dân.

dieu kien dang ky thuong tru tai nha thue
Thay đổi điều kiện đăng ký thường trú tại nhà thuê từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung đáng chú ý nêu tại Luật năm 2020 là thay đổi điều kiện công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Cụ thể, khoản 3 Điều 20 Luật năm 2020 nêu rõ:

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Trong khi đó, hiện nay, khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013 đang quy định các điều kiện để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ gồm:

- Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

- Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Như vậy, từ 01/7/2021, người đi thuê có thể được đăng ký thường trú tại nơi thuê nếu có diện tích nhà ở tối thiểu không thấp hơn 08 m2 sàn/người và được sự đồng ý của chủ nhà cho thuê.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục