Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng
(LuatVietnam)  Ngày 18/09/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng, quyết định bổ sung điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng.

Theo đó, từ ngày 01/11/2014, ngoài những điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, vốn điều lệ; điều kiện về Giám đốc, Tổng Giám đốc... theo quy định hiện hành, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty thông tin tín dụng phải có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Cũng theo Thông tư này, công ty thông tin tín dụng có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản Giấy chứng nhận nguyên vẹn trong suốt quá trình hoạt động; trường hợp làm mất, cháy toàn bộ, rách hoặc hư hỏng dưới các hình thức khác, công ty phải lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước đề nghị xem xét cấp lại Giấy chứng nhận. Đồng thời, công ty cũng có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo tình hình hoạt động; báo cáo khi xảy ra sự cố lớn về tin học, khi có thay đổi về đội ngũ quản lý, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin... và các báo cáo khác theo yêu cầu đến Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014.

  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Nhận lại hồ sơ xin việc, phải yêu cầu bằng văn bản

 Nhận lại hồ sơ xin việc, phải yêu cầu bằng văn bản

Nhận lại hồ sơ xin việc, phải yêu cầu bằng văn bản

Đây là nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ngày 29/08/2014, hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm...