Tăng giảm cỡ chữ:

Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

(LuatVietnam) Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định này là điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời khi có 4 yếu tố:

Có sự gia tăng nhập khẩu quá mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra; Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng; Việc gia tăng nhập khẩu quá mức là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước; Việc chậm áp dụng biện pháp tự vệ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

Có 4 yếu tố để xác định điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 

Biện pháp tự vệ tạm thời chỉ được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung. Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước thời hạn trong trường hợp cần thiết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây