Điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 29/10/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo 2733/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Cụ thể, theo đề nghị của Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Quản lý thu, BHXH TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa bổ sung 02 quy trình lĩnh vực thu và cấp sổ, thẻ như sau:

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, Cấp sổ BHXH (Quy trình 602)

Thành phần hồ sơ đối với các đối tượng cụ thể là:

Người tham gia

- Mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT và Phụ lục thành viên hộ gia đình…

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có, áp dụng kể từ ngày 01/01/2018).

- Giấy nộp tiền (bản sao), Ủy nhiệm chi tương ứng với mức đóng, quá trình đóng BHXH của người tham gia tự đóng.

Đại lý thu

- Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện.

- Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin.

- Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền (bản sao) tương ứng với số lượng người tham gia, mức đóng, quá trình đóng BHXH theo từng đợt mẫu D05-TS (đối với đại lý thu).

- Mẫu C66-HD : Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức cá nhân làm đại lý thu…

Điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa)


Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Quy trình 603)

Thành phần hồ sơ đối với các đối tượng cụ thể là:

Người tham gia

- Mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT và Phụ lục thành viên hộ gia đình…

- Giấy nộp tiền (bản sao)/Ủy nhiệm chi tương ứng với số lượng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với người tham gia tự đóng.

- Các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn….

Đơn vị

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT mẫu D03-TS.

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT mẫu số 2.

- Bảng kê thông tin, liệt kê số, ký hiệu, ngày ban hành…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục