Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người lao động có thời gian đóng theo loại hình BHXH tự nguyện. 

Đối tượng áp dụng là người lao động tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 1/1/2008 trở đi và sau đó hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện.

Đối tượng này, nếu có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH theo Nghị định mới này được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố hàng năm và được xác định bằng biểu thức sau:
 

Mức điều chỉnh thu nhập

tháng đã đóng BHXH của năm   =

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

_____________________________________

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng một.

 

. Theo Kinh tế & Đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục