Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Trong tháng 5 và tháng 6/2018, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội

Theo Nghị quyết 65/NQ-CP, đến năm 2020, Hà Nội có 174.429ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93%; 159.716ha đất phi nông nghiệp, chiếm 47,55%; đất chưa sử dụng là 1.747ha, chiếm 0,52%; đất khu công nghệ cao là 1.586ha, chiếm 0,47%...

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ đã ra Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa)

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất TP. Hồ Chí Minh

Nghị quyết 80/NQ-CP chỉ rõ, đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của TP. Hồ Chí Minh là 88.005ha, chiếm 42,1%; đất phi nông nghiệp là 118.890ha, chiếm 56,9%; đất chưa sử dụng 309ha, chiếm 0,1%, đất khu công nghệ cao là 913ha, chiếm 0,4%...

UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai; Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị…

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục