Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố

HĐND thành phố vừa thông qua Nghị quyết về thực hiện đề án: "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015".

 

Theo đó, thành phố sẽ đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, so sánh thực tế phát triển điện lực; tính toán, dự báo nhu cầu điện của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010-2015; phân tích tài chính để xác định dự án là khả thi và đạt hiệu quả kinh tế; phân tích các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đề ra phương án tối ưu.

 

Bổ sung mục tiêu và điều chỉnh các  nội  dung    liên quan đến việc thực hiện "ngầm hóa hệ thống các tuyến cáp và đường dây trên địa bàn Hà Nội trước năm 2010"; hoàn thành bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành Điện quản lý và bán điện trực tiếp đến hộ sử dụng trong năm 2006; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là các giải pháp về vốn, hỗ trợ của ngân sách, giải pháp phối hợp để bảo đảm tính đồng bộ trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

 

HĐND cũng đã nhất trí thông qua chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách thành phố để thực hiện dự án.

 

(Theo HNM)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục