Tăng giảm font chữ:

Điện thoại di động không được cấp giấy phép nhập khẩu tự động

(LuatVietnam) Ngày 05/09/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.
Theo quy định tại Thông tư này, không áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây thuộc mã HS 8517.11.00.00 và điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác thuộc mã HS 8517.12.00.00 thuộc Chương 85 theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 của Bộ Công Thương quy định quyết định chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.
 
Việc cấp giấy phép nhập khẩu mặt hàng điện thoại di động được thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Mặt hàng điện thoại di động được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT phải đáp ứng 02 các điều kiện là: Phù hợp với công nghệ, mạng lưới viễn thông Việt Nam và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng phát xạ, an toàn bức xạ, an toàn tương thích điện từ trường của thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc công bố bắt buộc áp dụng; phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia…
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2011.
  • LuậtViệtnam 

 

Chia sẻ: