Đến 2025, hoàn thành 8,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại đô thị

Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 1659/QĐ-BXD.

Theo Kế hoạch này, đến năm 2020 hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực và triển khai các giải pháp cải tạo nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Đặc biệt, phấn đấu từ năm 2018 - 2025, hoàn thành khoảng 8,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. Đến năm 2030, cơ bản xóa nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ tại khu vực đô thị, không còn hộ gia đình sống trong các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng, thiếu điều kiện sinh hoạt cơ bản.


Đến 2025, hoàn thành 8,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại đô thị (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình cũng như nâng cao hiệu quả thẩm định dự án, nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác.

Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/12/2018.

Hậu Nguyễn

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: nhà ở xã hội

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm