Đến 2025, 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ

Đến 2025, 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ (LuatVietnam) Đây là mục tiêu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2080/QĐ-TTg.

Cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2; hoàn thành việc ban hành chương trình  và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Đến năm 2025, 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (trước đây, mục tiêu này được yêu cầu phải hoàn thành trong năm học 2018 - 2019); 80% sinh viên các trường đại học triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo, riêng các ngành chuyên ngoại ngữ phải phấn đấu đạt 100%...

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đề án này tập trung vào các giải pháp như: Từng bước triển khai dạy tích hợp ngoại ngữ trong một số môn học khác (toán và các môn khoa học, môn chuyên ngành) bằng ngoại ngữ; Tuyển dụng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu công việc; Tổ chức bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên…

Đề án này cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các chương trình dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; Kiểm soát chất lượng, phát huy vai trò của các trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Quyết định 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.