Đến 2021, Nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Nội dung này được nêu tại Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1431/QĐ-TTg.

Bên cạnh việc chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, Nhà nước cũng sẽ có chính sách hỗ trợ ngân sách cho những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với nhiệm vụ chính trị cho từng giai đoạn, khu vực.

Đến 2021, Nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị (Ảnh minh họa)


Theo Quy hoạch, các cơ quan báo chí trong thời gian tới sẽ được sắp xếp như sau:

- Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 01 cơ quan tạp chí in. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

- Văn phòng Quốc hội có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và cơ quan truyền hình Quốc hội Việt Nam.

- Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.

- Bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in; Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm, phát thanh, truyền hình Quân đội; Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân.

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và 01 đài phát thanh và truyền hình, riêng Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh và 01 đài truyền hình…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 26/10/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục