Đến 2020, 100% thư viện cấp tỉnh có dịch vụ truy cập Internet miễn phí

Đến 2020, 100% thư viện cấp tỉnh có dịch vụ truy cập Internet miễn phí
(LuatVietnam)  Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2020, phấn đấu 100% thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; số lượt người sử dụng thư viện công cộng hàng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10 - 15% số dân…

Bên cạnh đó, cũng đến năm 2020, phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10%, trong đó khuyến khích khách thăm quan là học sinh, sinh viên; 100% bảo tàng cấp tỉnh tổ chức chương trình giáo dục thông qua di sản văn hóa, tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng; 60% bảo tàng cấp tỉnh tổ chức hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự…

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án này nhấn mạnh tới các nhiệm vụ: Củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với đối tượng ở từng vùng, miền, địa phương; nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  • LuậtViệtnam 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục