Tăng giảm font chữ:

Đến 2015, đưa 3.000 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo ở nước ngoài

(LuatVietnam) Ngày 12/08/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1374/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại.

Cụ thể, đến 2015, 100% cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 95% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã, phấn đấu đạt 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 90% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

Cùng với đó, Kế hoạch còn có mục tiêu đưa khoảng 3.000 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nước phát triển và đang phát triển; 100% người hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động ngay trong năm 2011 và nửa đầu năm 2012.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Thủ tướng cũng yêu cầu phải thực hiện được 06 nội dung đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, bao gồm: Lý luận chính trị; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức hội nhập; tin học, ngoại ngữ chuyên ngành; tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức công tác tại các vùng có tiếng dân tộc thiểu số sinh sống; đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học cho cán bộ, công chức; bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo chương trình quy định.

Việc đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài gồm các nội dung: Quản lý, điều hành chương trình kinh tế - xã hội; quản lý hành chính công; quản lý Nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực; xây dựng tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; chính sách công, dịch vụ công; kiến thức hội nhập quốc tế…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • LuậtViệtnam 

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây