Trình Quốc hội thi hành sớm Luật Đất đai, Nhà ở

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15.

Dự thảo phải gửi cho Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 25/4/2024 để trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trình Quốc hội thi hành sớm Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản
Trình Quốc hội thi hành sớm Luật Đất đai, Nhà ở (Ảnh minh họa)

Qua báo cáo của các Bộ cho thấy, việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép có hiệu lực trước 05 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là khả thi.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (không thực hiện theo trình tự rút gọn) trong xây dựng, trình ban hành các Nghị định:

  • (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
  • (2) Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thông thông tin đất đai;
  • (3) Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
  • (4) Nghị định quy định về giá đất không thực hiện theo trình tự rút gọn do đây là những Nghị định quan trọng có tác động đến mọi mặt kinh tế, xã hội, quyền lợi ích của nhân dân.

Riêng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Bộ thực hiện các bước theo trình tự xây dựng văn bản pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn để quy định thời điểm hiệu lực đảm bảo đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực.

Đối với Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ để tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương.

- Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong đó có quy định chi tiết Điều 248 Luật Đất đai 2024.

Đối với Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, đây là những nội dung mới, khó, khá phức tạp liên quan đến các pháp luật khác, thực tiễn ở địa phương cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để có quy định rõ ràng, khả thi đặc biệt là vấn đề khai thác sử dụng đất nông nghiệp sử dụng đa mục đích.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng trình Quyết  định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào  tạo nghề cho người có đất bị thu hồi...

Xem Thông báo 168/TB-VPCP

Mời bạn đọc tham gia Group zalo của LuatVietnam để được tư vấn, thảo luận các vấn đề về Đất đai.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục