Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công

Ngày 18/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công.

Hiện nay, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được quy định mức ưu đãi cao nhất tại các Luật Thuế, Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Hoàn thiện các chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng...

Tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực xã hội hóa để kịp thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.
Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công
Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công (Ảnh minh họa)

- Về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở xã hội hóa:

Các Bộ rà soát các quy định cụ thể về danh mục tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở xã hội hóa để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời, đặc biệt là các tiêu chí về diện tích sử dụng đất, quy mô hoạt động (số lượng trẻ, học sinh tối đa/1 lớp nhóm trẻ; tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu; quy mô giường bệnh....)

- Về danh mục và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công:

Nhà nước đảm bảo kinh phí đối với các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ kinh phí đối với các dịch vụ cơ bản.

Các dịch vụ công khác không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, xác định giá theo cơ chế thị trường, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích luỹ để thu hút nhà đầu tư.

Thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ mang tính đặc thù để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia.

- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và hoàn thiện cơ chế khuyến khích xã hội hóa tại các đơn vị sự nghiệp công lập:

Đẩy mạnh chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo hình thức tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao.

Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị tự bảo đảm toàn bộ về tài chính.

Đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

Xem chi tiết Nghị quyết 91/NQ-CP

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục