Đẩy mạnh ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam

(LuatVietnam) Đây là nội dung Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013.
Cụ thể, nhằm hướng tới mục tiêu tạo lập một hệ thống kế toán, kiểm toán hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước Việt Nam và phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán khu vực và thế giới, một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai là xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.
Riêng đối với lĩnh vực kế toán: trong giai đoạn 2013 - 2015, hoàn thành cập nhật 26 chuẩn mực kế toán đã ban hành; giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán còn lại; đồng thời xem xét hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp hoạt động đặc thù…; đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập: đánh giá áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán mới, giai đoạn 2013 - 2015, nghiên cứu cập nhật bổ sung các chuẩn mực kế toán còn lại, giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục cập nhật chuẩn mực kiểm toán quốc tế…
Bên cạnh đó, việc phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán, kế toán cũng là một nhiệm vụ được nhấn mạnh tại Chiến lược này. Trong đó, chỉ đạo các đối tượng thuộc diện bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện cơ chế kiểm toán; mở rộng quy mô số lượng và chất lượng các doanh nghiệp kiểm toán độc lập, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán; tham gia các thỏa thuận quốc tế và công nhận lẫn nhau đối với kiểm toán hành nghề trong các khối ASEAN và giữa Việt Nam với các nước như Anh, Úc…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục