Đầu tư 7.300 tỷ cho Chương trình dịch vụ viễn thông công ích

Ngày 16/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo đó, thay vì có kinh phí dự kiến là 11.000 tỷ đồng như quy định trước đây, kinh phí để thực hiện Chương trình được rút xuống còn 7.300 tỷ đồng.

Đầu tư 7.300 tỷ cho Chương trình dịch vụ viễn thông công ích

Đầu tư 7.300 tỷ cho Chương trình dịch vụ viễn thông công ích (Ảnh minh họa)

Mức đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cũng được điều chỉnh. Cụ thể:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng đóng góp 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông; trước đây là 1,5%.

- Trên cơ sở tình hình triển khai thực tế. Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục