Đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải đặt trước tối thiểu 5%

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Thông tư này quy định người tham gia đấu giá mua hàng dự trữ quốc gia phải đặt trước một khoản tiền tối thiểu 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá; trong khi trước đây, mức tiền đặt trước chỉ tối thiểu là 1% và tối đa là 15%.

Đấu giá hàng dự trữ quốc gia

Đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải đặt trước tối thiểu 5% (Ảnh minh họa)


Nếu trúng đấu giá, khoản tiền này được chuyển cho đơn vị dự trữ quốc gia có hàng dự dữ quốc gia bán đấu giá để chuyển thành tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng; Nếu không trúng đấu giá, khoản tiền này được hoàn trả cho người tham gia đấu giá trong 03 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trong một số trường hợp, người tham gia đấu giá không được nhận tiền đặt trước, như: Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm; Từ chối ký biên bản đấu giá; Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp thuận…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.