Đào tạo tối thiểu 3 giờ/quý đối với nhân viên TCTD hoạt động đại lý bảo hiểm

(LuatVietnam)  Đây là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/07/2014 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, quy định chi tiết điều kiện để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong Giấy phép thành lập và hoạt động; ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cũng theo Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức đào tạo (có thể lựa chọn đào tạo tập trung, trực tuyến hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật) và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Trong đó, thời gian đào tạo tối thiểu là 04 giờ đối với 01 sản phẩm bảo hiểm và tối thiểu 16 giờ đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư. Đặc biệt, đối với nhân viên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, thời gian đào tạo thường xuyên định kỳ hàng quý tối thiểu là 03 giờ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2014.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục