BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Ngày 09/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 709/QĐ-BGDĐT718/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm 32 sách, cụ thể:

- Sách Tiếng Việt 2 gồm 3 quyển do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản.

- Sách Toán 2 gồm 3 quyển Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản.

- Sách Đạo đức 2 gồm 3 quyển do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản.

danh muc sach giao khoa lop 2
BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Sách Tự nhiên và Xã hội 2 cũng gồm 3 quyển; Sách Giáo dục thể chất 2 gồm 3 quyển; Sách Âm nhạc 2 gồm 3 quyển; Sách Mĩ thuật 2 gồm 3 quyển; Sách Hoạt động trải nghiệm 2 gồm 3 quyển; Sách Tiếng Anh 2 gồm 8 quyển do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản.

Sách giáo khoa lớp 6 gồm 40 quyền như sau:

- Ngữ văn 6 Tập 1, Tập 2 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Toán 6 Tập 1, Tập 2 - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;

- Tiếng Anh 6 Friends Plus - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;

- Tiếng Anh 6 MacMilan Motivate của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Khoa học tự nhiên 6 - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;

- Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;…

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục