Danh mục chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị

Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở gồm 03 nhóm.

- Nhóm 1: Chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

+ Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước;

+ Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Nhóm 2: Chức danh, chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Nhóm 3: Chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, bao gồm:

+ Tổng Cục trưởng và tương đương;

+ Phó tổng Cục trưởng và tương đương;

+ Vụ trưởng và tương đương;

+ Phó Vụ trưởng và tương đương;

+ Trưởng phòng và tương đương;

+ Phó trưởng phòng và tương đương.

danh muc chuc vu lanh dao
Danh mục chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị (Ảnh minh họa)

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị; chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị ban hành.

Đồng thời bảo đảm sự kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy, chỉ điều chỉnh những vị trí thật sự bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm nhiều chức vụ thì lấy chức vụ cao nhất đề xác định chức danh lãnh đạo.

Nếu có vướng mắc khác, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục