Tăng giảm font chữ:

Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trước 15/12/2020

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 được thực hiện theo quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 20 Nghị định này nêu rõ, thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Riêng với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức trước 15/12/2020
Đánh giá, xếp loại cán bộ công chức viên chức trước 15/12/2020 (Ảnh minh họa)

Như vậy, năm 2020 này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đánh giá trước ngày 15/12/2020 thay vì trong tháng 12 như quy định trước đây. Riêng giáo viên sẽ được đánh giá tại thời điểm do Hiệu trưởng quyết định.

Tại thời điểm đánh giá, nếu cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt có lý do chính đáng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản thì làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại và gửi cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác để thực hiện đánh giá, xếp loại.

Kết quả đánh giá, xếp loại này sẽ trở thành căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại Đảng viên…

Nghị định này được ban hành ngày 13/8/2020, có hiệu lực từ ngày 20/8/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: đánh giá công chức