TP.HCM hướng dẫn đánh giá giáo viên để chi thu nhập tăng thêm

Để thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 16/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 711/SGDĐT-TCCB.

Căn cứ các quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý, Công văn này hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập Quý I/2021.

danh gia giao vien de chi thu nhap tang them
TP.HCM hướng dẫn đánh giá giáo viên để chi thu nhập tăng thêm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, mục 1 Công văn này nêu rõ:

Đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Theo đó, tại Công văn 1897/UBND-VX, việc tính số ngày thực tế để đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm là ngày giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại Quý I/2021 được hiệu quả, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và báo cáo kết quả theo:

- Công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý với người đứng đầu đơn vị phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người/cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật không; có thực hiện chậm tiến độ những công việc được giao hay không;

- Phiếu công chức, viên chức tự đánh giá;

- Phiếu đánh giá, góp ý của Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng/Tổ trưởng chuyên môn; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đồng nghiệp…

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ giấy là từ 25/3/2021 - 30/3/2021.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục