Quy định mới về đánh giá công chức, viên chức năm 2019

Tại Công văn số 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27/11/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã quy định về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động.
đánh giá công chức, viên chức năm 2019
Hướng dẫn đánh giá công chức viên chức năm 2019 (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 56 năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung:

- Về nguyên tắc: Bảo đảm đúng thẩm quyền; Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức; Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức…

- Về thời điểm: Đánh giá theo từng năm công tác, được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; Riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thời điểm đánh giá do người đứng đầu quyết định...

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức, phải thực hiện báo cáo kết quả theo 04 biểu mẫu mới được ban hành kèm Công văn này gồm:

- Công văn báo cáo quá trình thực hiện;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

- Danh sách công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và nêu rõ lý do hạn chế;

- Danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu; nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ…

Nguyễn Hương
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục