Đảng viên bị kỷ luật oan được xin lỗi công khai, phục hồi quyền lợi

Ngày 18/8/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Về nguyên tắc, việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng, Đảng viên bị kỷ luật oan phải kịp thời, công khai, khách quan. Tổ chức Đảng đã quyết định kỷ luật oan chịu trách nhiệm tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Trong đó:

Tổ chức đã quyết định kỷ luật oan công bố nội dung xin lỗi gửi các tổ chức Đảng trực thuộc; đăng công khai trên báo chí của địa phương, trang thông tin điện tử (nếu có) của cấp uỷ cơ quan, đơn vị nơi tổ chức Đảng, Đảng viên đã bị kỷ luật oan, nơi đang cư trú hoặc làm việc.

Phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng: xem xét lại việc đánh giá phân loại hằng năm và nhiệm kỳ; xem xét việc xếp loại danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng định kỳ, đột xuất (nếu có).

Đảng viên bị kỷ luật oan được xin lỗi công khai, phục hồi quyền lợi
Đảng viên bị kỷ luật oan được xin lỗi công khai, phục hồi quyền lợi (Ảnh minh họa)

Phục hồi quyền lợi đối với Đảng viên:

  • Đảng viên bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì được phục hồi lại các quyền lợi đã bị ảnh hưởng theo quy định (nhận xét, đánh giá, điều kiện quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng…).

  • Đảng viên bị kỷ luật cách chức hoặc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm (nếu có)... thì tổ chức Đảng có thẩm quyền căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị để xem xét phục hồi chức vụ hoặc bố trí vào vị trí công tác, chức vụ tương đương.

  • Đảng viên bị kỷ luật khai trừ hoặc đã ra khỏi Đảng thì tổ chức Đảng có thẩm quyền phục hồi Đảng tịch, phục hồi quyền Đảng viên hoặc công nhận là Đảng viên (nếu cá nhân có đơn).

  • Tuổi Đảng được tính liên tục trong cả thời gian bị kỷ luật oan (trường hợp bị khai trừ). Cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để bố trí vị trí công tác phù hợp, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bố trí công tác thì được nghỉ công tác và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

  • Giải quyết, phục hồi quyền lợi hợp pháp cho Đảng viên trong việc cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung quy hoạch, giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và phụ cấp lương (nếu có); phong, xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định.

  • Cải chính các thông tin kỷ luật trong hồ sơ, lý lịch của Đảng viên.

Xem đầy đủ nội dung Quy định 117-QĐ/TW

Nếu có vướng mắc, bạn đọc gọi đến tổng đài 19006192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).