Không đánh giá, xếp loại Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Mới đây, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng và Đảng viên.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng này áp dụng với tất cả Đảng viên trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt.

Đặc biệt: Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy cũng vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng
Không đánh giá, xếp loại Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Hướng dẫn cũng nêu rõ các tiêu chí đánh giá gồm:

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng…

- Phẩm chất, đạo đức, lối sống: Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức, thực hiện những việc không được làm, đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định…

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, làm việc khoa học, dân chủ…

Không chỉ vậy, Đảng viên còn được đánh giá dựa trên kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận…

Hướng dẫn này được ban hành ngày 18/10/2019.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục