Đài Tiếng nói Việt Nam có cơ cấu tổ chức mới

(LuatVietnam) Ngày 04/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Theo quy định mới, VOV có 27 đơn vị trực thuộc; trong đó có 01 số đơn vị mới được bổ sung như: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6); Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông...

Nghị định mới đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài phát thanh quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện.

Cũng như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam được lãnh đạo bởi Tổng Giám đốc và không quá 04 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc đều do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/01/2018.


LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục