Tăng giảm font chữ:

Đã có Văn bản hợp nhất về xác định lại giới tính

Bộ Y tế vừa qua đã ra Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT năm 2019 về xác định lại giới tính, áp dụng đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính...

Đã có Văn bản hợp nhất về xác định lại giới tính
Đã có Văn bản hợp nhất về xác định lại giới tính (Ảnh minh họa)


Việc xác định lại giới tính phải được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện, khách quan, trung thực, khoa học và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã xác định lại giới tính.

Các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới tính, trừ trường hợp có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến việc xác định lại giới tính.

Nghiêm cấm việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính. Đồng thời, cấm tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác; Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính.

Xem thêm:

Những bệnh viện được can thiệp y tế để xác định lại giới tính

Tại Việt Nam có công nhận chuyển giới không?

Lan Vũ

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây