Đã có văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế từ 5 văn bản

Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế, số 46/VBHN-VPQH, ngày 10/12/2018.

Văn bản này được hợp nhất từ 5 văn bản sau:

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009;

-  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

văn bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế
Chính thức có văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

- Luật Phí và lệ phí năm 2015, số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Hiện tại, LuatVietnam đã bổ sung một tính năng mới cho từng văn bản là Nội dung MIX. Tương tự như Văn bản hợp nhất, Nội dung MIX giúp người đọc nắm bắt toàn bộ các quy định hiện hành còn hiệu lực và các quy định mới của văn bản, cho dù văn bản đó đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Bạn đọc có thể xem Nội dung MIX của Luật Bảo hiểm y tế tại đây.

Hậu Nguyễn

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục