Đã có Nghị quyết của Bộ Chính trị về hợp tác đầu tư nước ngoài

Ngày 20/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 50-NQ/TW định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
bình đẵng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
Đã có Nghị quyết của Bộ Chính trị về hợp tác đầu tư nước ngoài​​ (Ảnh minh họa)


Theo đó, để thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài có hiệu quả đến năm 2030, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu:

- Đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước ngoài như nhà đầu tư trong nước;

- Xây dựng cụ thể danh mục hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp cam kết quốc tế;

- Khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường ở những ngành, lĩnh vực Việt Nam không có nhu cầu bảo hộ;

- Có chính sách khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ dựa trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện; Khuyến khích chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam;

- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho lao động Việt Nam; sử dụng lao động Việt Nam đã làm việc, tu nghiệp ở các nước tiên tiến;

- Xây dựng các khuyến khích, ưu đãi thỏa đáng để tăng liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, các lĩnh vực cần ưu tiên thu hút;

- Gắn các ưu đãi đầu tư với đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và có các cơ chế kiểm tra, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết này…


Nguyễn Hương
Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm