Đã có Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Nghị định 65/2023 quy định chi tiết và biện pháp thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về:

- Việc xác lập, nội dung, chủ thể, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp.

- Việc xác định các hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, quyền đối với giống cây trồng, quyền đối với giống cây trồng...

Đã có Nghị định 65/2023 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ
Đã có Nghị định 65/2023 hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ (Ảnh minh họa)

Về căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký các đối tượng đó.

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid xác lập trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó.

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế theo Thỏa ước La Hay xác lập trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó.

Nghị định 65/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/8/2023.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục