Đã có Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế từ 20/7/2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Tại Nghị định mới này đã có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây.

Trong đó, một trong những nội dung đáng lưu ý lại Nghị định 29/2023/NĐ-CP là bổ sung đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể, so với các Nghị định trước đây, Nghị định 29/2023 bổ sung đối tượng sau phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

“Điều 2. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

...

h) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị  bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định pháp luật tại thời điểm xét tinh giảm biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

Như vậy, từ ngày 20/7/2023 - thời điểm chính thức có hiệu lực của Nghị định 29/2023/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật mà chưa đến mức bị bãi nhiệm/bị buộc thôi việc theo quy định tại thời điểm xét tinh giảm biên chế cũng thuộc đối tượng bị tinh giản biên chế.

da-co-nghi-dinh-29-2023-nd-cp-ve-tinh-gian-bien-che
Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế từ 20/7/2023 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Nghị định 29/2023/NĐ-CP còn quy định 02 trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế gồm:

- Người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp tự nguyện tinh giản biên chế;

- Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Về nguyên tắc tinh giảm biên chế, Điều 3 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nêu rõ:

- Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

- Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp...

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 19006192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(8 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc.