Tăng giảm font chữ:

Đã có Nghị định 123/2020 về hóa đơn, thay thế Nghị định 51/2010

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, tuy nhiên đến ngày 01/7/2022 mới chính thức có hiệu lực.

Nghị định này ghi nhận các loại hóa đơn như sau: Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn điện tử bán tài sản công; Hóa đơn điện tử bán hàng dữ trự quốc gia; Các loại hóa đơn khác (Tem, vé, thẻ; Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận phí vận tải quốc tế…).


Đã có Nghị định 123/2020 về hóa đơn, thay thế Nghị định 151/2010 (Ảnh minh họa)

 

Điều 10 của Nghị định này quy định về Nội dung của hóa đơn như sau:

- Tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn thể hiện trên mỗi hóa đơn như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ…

- Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn (Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả rập có tối đa 8 chữ số bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến 99.999.999).

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán (ghi theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…)

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua... 

Nghị định này thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các Nghị định này vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

>> Đã có Nghị định mới xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây