Đã có lịch tựu trường của học sinh cả nước năm học 2022 - 2023

Ngày 05/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Theo đó, nhiều địa phương cũng đã có lịch tựu trường 2022.

Theo đó, năm nay các trường vẫn tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2022.

Bộ Giáo dục quy định lịch tựu trường 2022​ sớm nhất trước 01 tuần so với ngày khai giảng. Riêng lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày khai giảng.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

lich tuu truong 2022
Đã có lịch tựu trường 2022 của học sinh cả nước (Ảnh minh họa)

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm học của các địa phương: 

- Phải bảo đảm số tuần thực học:
  • Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần).
  • Riêng các lớp 8, lớp 9, lớp 11, lớp 12 có 32 tuần thực học. 

- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết vẫn thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên sẽ thực hiện trong hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm sao cho phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của từng địa phương.

- Kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ cho các cấp trong một địa bàn dân cư, đặc biệt với các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Lịch tựu trường 2022 của các tỉnh, thành:

STT

Tình, thành phố

Thời gian tựu trường

Căn cứ

1

Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

- Riêng cấp học mầm non: Thứ 4, ngày 31/8/2022

Căn cứ Quyết định 2708/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

2

Hà Nội

Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022.

Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022

3

Bình Định

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông từ ngày 12/9/2022.

Quyết định 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

4

Đồng Tháp

- Thời gian tựu trường: Thứ 5, ngày 25/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 11/8/2022

5

Yên Bái

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

6

Bình Thuận

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 12/9/2022

Quyết định 2502/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

7

Hưng Yên

Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022.

Quyết định 1750/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

8

Ninh Bình

Tựu trường từ ngày 29/8/2022, riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Quyết định 730/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

9

Trà Vinh

Cấp tiểu học sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022. Các cấp học còn lại tựu trường từ ngày 29/8/2022.

Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 12/8/2022

10

Kiên Giang

Tựu trường sớm nhất ngày 29/8/2022. Riêng lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

11

Ninh Thuận

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Quyết định 1114/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

12

Điện Biên

Học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Điện Biên sẽ tựu trường sớm nhất ngày 01/9/2022

Riêng lớp 1 tựu trường ngày 29/8/2022.

 

13

Hà Nam

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022). Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

14

Long An

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng học sinh lớp 1 và THPT Chuyên Long An tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Quyết định 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022

15

Bạc Liêu

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

 

16

Bà rịa - Vũng tàu

- Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

 

17

Hà Tĩnh

- Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

- Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

 

18

Nghệ An

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

 

19

Cần Thơ

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022). Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

 

20

Sơn la

- Thời gian tựu trường Giáo dục mầm non: từ ngày 25/8/2022 đến ngày 31/8/2022; 

- Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Quyết định 1632/QĐ-UBND

21

An Giang

Tựu trường từ ngày 29 - 31/8/2022

 

22

Bắc Giang

Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8. 
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 30/8.

 

23

Gia Lai

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8.

 

24

Vĩnh Phúc

- Học sinh lớp 1 tựu trường: Sớm nhất trước 2 tuần so với 05/9/2022.
- Các lớp còn lại tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với 05/9/2022.

 

25

Sóc Trăng

Tất cả các cấp tựu trường ngày 29/8/2022.

 

26

Quảng Nam

Tất cả các cấp tựu trường ngày 01/9/2022.

 

27

Quảng Trị

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8/2022.

 

28

Nghệ An

- Học sinh tất cả các cấp tựu trường ngày: 29/8/2022

 

29

Kiên Giang

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8/2022

 

30

Kon Tum

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022. 
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8/2022

 

31

Tây Ninh

- Mầm non tựu trường ngày: 29/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 22/8/2022

 

32

Trà Vinh

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8 - 2/9/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: từ 29/8 - 2/9/2022.

 

33

Thái Bình


- Học sinh lớp 1, lớp 10 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại: 29/8.

 

34

Yên Bái

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8/2022.

 

35

Sóc Trăng

- Học sinh tất cả các cấp tựu trường ngày: 29/8/2022

 

36

Lào Cai

- Học sinh lớp 1 tựu trường ngày: 22/8/2022.
- Học sinh các lớp còn lại tựu trường ngày: 29/8/2022.

 

Bảng này sẽ tiếp tục được cập nhật

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục