Tăng giảm font chữ:

Đã có hướng dẫn Nghị định 113 về tinh giản biên chế

Ngày 5/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW hướng dẫn Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Đã có hướng dẫn Nghị định 113 về tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)


Theo Hướng dẫn này, hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp phải tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng) định kỳ 06 tháng/lần về Ban Tổ chức Trung ương ương và Bộ Tài chính.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 15/06 hàng năm và kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm gửi trước ngày 15/12 hàng năm.

Kết quả nêu trên được sử dụng làm căn cứ kiểm tra, quyết toán kinh phí đã thực hiện tinh giản biên chế.

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW được ban hành ngày 5/12/2018.

Xem thêm:

Chính sách tinh giản biên chế 2019: Ai thuộc diện tinh giản?


Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tinh giản biên chế