Tăng giảm font chữ:

Cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 3 trở lên

(LuatVietnam) Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với ngành công thương, ngày 11/07/2012, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 3963/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào việc hiện đại hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong 06 tháng cuối năm 2012.
Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đến cuối năm 2012, 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 03 trở lên; 100% các đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát và đơn giản hóa các TTHC do đơn vị mình phụ trách; 100% đơn vị trong Bộ ứng dụng CNTT vào xử lý công việc liên quan đếnTTHC do đơn vị mình phụ trách; thông tin cải cách hành chính được cung cấp trực tuyến một cách đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định pháp luật phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và CNTT và các đơn vị liên quan đảm bảo trang bị đủ máy tính cá nhân với chất lượng và cấu hình phù hợp phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ; từng bước trang bị các thiết bị đầu cuối di động cho các cán bộ, công chức có nhu cầu; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực như tài chính, nhân sự, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn....
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • LuậtViệtnam 

 

Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây