Cung cấp toàn văn một số Nghị định vừa được Chính phủ ban hành

Ngày 21/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 100/2006/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan và Nghị định 101/2006/NĐ-CP quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

 

Theo đó, tại Nghị định 101/2006/NĐ-CP thì doanh nghiệp đề nghị đăng ký lại nộp hồ sơ tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ đăng ký lại. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản...

Doanh nghiệp đăng ký lại được thừa kế toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại...

Đối với hình thức chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư chuyển đổi thành Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH chuyển đổi thành Công ty cổ phần và ngược lại...

Việc chuyển đổi doanh nghiệp có thể được tiến hành sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại hoặc đồng thời với việc đăng ký lại. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản...

Việc đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư...Nghị định 101 có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Cũng theo Nghị định 100/2006/NĐ-CP, gồm 7 chương, 48 điều nêu rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan. Bộ Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan...

 

Đồng thời, các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; người thừa kế, cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu, cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm theo hợp đồng, người biểu diễn; nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; tổ chức phát sóng... và các cơ quan, tổ chức có liên quan có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời, họ cũng có quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Ngày 22/9/2006, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

 

 

·     Luật Việt Nam

 

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục