Cung cấp Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất từ năm 2009 sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng. Các dự án đầu tư mở rộng trước ngày 31/12/2008 hoặc đang đầu tư xây dựng dở dang vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%. Tuy nhiên, doanh nghiệp có các các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang phải có thông báo với cơ quan thuế về các dự án này khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2008.

Ngoài ra, cũng theo văn bản này, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, sản xuất phần mềm thuộc loại dự án có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư chỉ được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% không quá 30 năm. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động chỉ áp dụng đối với phần thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường. Bên cạnh đó, mức ưu đãi miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo sẽ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao.

. Theo BachLuat.vn

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục