Cung cấp thông tin về liệt sĩ được bồi dưỡng đến 10 triệu đồng

(LuatVietnam) Ngày 25/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quyết định này đã điều chỉnh chế độ bồi dưỡng với người cung cấp thông tin về liệt sĩ. Theo đó, người cung cấp thông tin về liệt sĩ được bồi dưỡng 03 triệu đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 05 triệu đồng đối với thông tin chính xác về mộ tập thể có từ 02 - 05 hài cốt liệt sĩ và mức 10 triệu đồng đối với thông tin chính xác về mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên. Trong khi trước đây, mức bồi dưỡng trong trường hợp này được quy định chỉ 02 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quyết định này còn tăng mức bồi dưỡng đối với đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, tăng mức bồi dưỡng khi trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước từ 100.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ lên 220.000 đồng/người/ngày thực tế làm nhiệm vụ; tăng mức bồi dưỡng sức khỏe từ 280.000 đồng/người lên mức 500.000 đồng/người (không quá 02 lần/năm).

Đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (người dẫn đường, bảo vệ…), mức bồi dưỡng được quy định là 220.000 đồng/người/ngày thực tế được huy động làm nhiệm vụ ở trong và ngoài nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/09/2017.

·         LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục