Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người đặc biệt khó khăn

(LuatVietnam) Nội dung này được quy định tại Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2012 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

Theo Quyết định này, từ ngày 15/02/2013, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; vùng bãi ngang ven biển và hải đào; xã biên giới và xã khu an toàn; hoặc các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo các hình thức trợ giúp pháp lý như: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp khác.

Bên cạnh đó, một số hoạt động khác cũng được triển khai để trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào thiểu số như: Thành lập, củng cố và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo; thôn, bản đặc biệt khó khăn với mức 6 triệu đồng/xã/năm (500.000 đồng/xã/lần sinh hoạt/tháng), 2 triệu đồng/thôn,bản/năm; tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo với định mức 8 triệu đồng/xã/năm, 3 triệu đồng/thôn, bản/năm...

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013.
LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục