Tăng giảm cỡ chữ:

Công khai số điện thoại công chức Bộ phận Một cửa

Đây là một trong những nội dung được Bộ Giao thông Vận tải triển khai tại Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ.

Theo Quy chế ban hành tại Quyết định 2844/QĐ-BGTVT, người đứng đầu Bộ phận Một cửa ngoài việc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về toàn bộ hoạt động của Bộ phận Một cửa còn có trách nhiệm:

- Công khai tại trụ sở và trên trang điện tử của Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện thoại của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại của cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa;


Công khai số điện thoại công chức Bộ phận Một cửa (Ảnh minh họa)

- Quản lý thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, cư xử của cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Hàng tháng thông báo cho cơ quan cử cán bộ, công chức biết; Từ chối tiếp nhận hoặc chủ động đề xuất với cơ quan cử người thay cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật lao động, có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

Hậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bộ phận một cửa