Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự

(LuatVietnam)  Trước những hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại cơ sở sản xuất, trong đó có cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân... đang diễn ra tại một số địa phương, ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 697/CĐ-TTg về việc đảm bảo an ninh trật tự, kêu gọi người dân Việt Nam cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự; không nghe theo kẻ xấu, không có hành động vi phạm pháp luật; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, các Bộ, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài...

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Thủ tướng nhấn mạnh, cần thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư
Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Sửa đổi tiêu chuẩn đào tạo, chuyên môn công chức hành chính, văn thư

Ngày 28/6/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.